Beleidsnota's schrijven

Hoe pak je dat nu aan als je leidinggevende je vraagt om hier of daar eens ‘een nota’ over te schrijven? Je moet geregeld beleidsteksten ‘produceren’ maar hebt geen flauw idee of je dat wel goed doet? Je zult in je nieuwe functie heel wat beleidsteksten moeten schrijven en zou dit graag van begin af aan op een doelgerichte manier willen aanpakken?

Wat mag je verwachten na de opleiding?

Medewerkers ...

 • Kunnen aan de hand van het doel en de centrale vraag van een beleidsnota de juiste vorm en structuur kiezen voor de nota
 • Kunnen een beleidsnota schrijven op een doelgerichte, gestructureerde manier
 • Kunnen een beleidsnota schrijven binnen de gegeven beperkingen qua schrijftijd, tekstlengte, enz.
 • Kunnen helder geformuleerde en lezersgerichte beleidsnota’s schrijven

Doelgroep

Medewerkers die regelmatig beleidsteksten moeten schrijven. Met beleidsteksten bedoelen we beschrijvende, verklarende of adviserende teksten, die als leidraad zullen dienen voor het management om beslissingen te nemen.
 

Aanpak

Wij passen verschillende technieken toe om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen:

 • Theoretische duidingen van algemeen aanvaarde modellen
 • Voorbeelden vertrekkende vanuit de context van de deelnemers, gekend vanuit de voorbereidende vragenlijsten
 • Individuele reflectiemomenten
 • Praktische oefeningen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers
 • Checklisten : alle deelnemers ontvangen reminders met een samenvatting van de opleiding
 • Groepsgesprekken waarin deelnemers ervaringen uitwisselen
 • Aha-bladen: elke deelnemer wordt gestimuleerd een persoonlijk overzicht van aandachtspunten op te maken tijdens de opleiding