Creatief doen!

Wil jij graag medewerkers stimuleren die kansen zien, nieuwe ideeën aanreiken, flexibel omspringen met uitdagende situaties, energie in je team brengen en variatie brengen in hun aanpak? Stuur ze dan naar de opleiding ‘Creatief doen’ waar grenzen worden doorbroken en mensen creatief in de wereld leren staan.

Wat mag je verwachten na de opleiding?

Medewerkers ...

 • Zien kansen en mogelijkheden in hun werksituatie en reiken regelmatig nieuwe ideeën aan
 • Geven blijk van een positieve ingesteldheid en kunnen meedenken bij tegenslagen of veranderingen
 • Zijn zich bewust van het belang van flexibiliteit en verandering
 • Hebben meer inzicht in eigen gewoontes en patronen, weten hoe deze patronen op te sporen en te doorbreken

Doelgroep

Medewerkers die hun creatief denken en handelen willen ontwikkelen en inzetten tijdens hun werk.

Aanpak

Wij passen verschillende technieken toe om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen:

 • Theoretische duidingen van algemeen aanvaarde modellen
 • Voorbeelden vertrekkende vanuit de context van de deelnemers, gekend vanuit de voorbereidende vragenlijsten
 • Individuele reflectiemomenten
 • Praktische oefeningen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers
 • Checklisten : alle deelnemers ontvangen reminders met een samenvatting van de opleiding
 • Groepsgesprekken waarin deelnemers ervaringen uitwisselen
 • Aha-bladen: elke deelnemer wordt gestimuleerd een persoonlijk overzicht van aandachtspunten op te maken tijdens de opleiding