Model van Kolb: mensen leren op verschillende manieren

Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, dat wil zeggen: een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten.

Er zijn verschillende modellen om leerstijlen in kaart te brengen. Het model van Kolb maakt onderscheid tussen vier fasen van het leerproces:

1 Concreet ervaren ("sensing/feeling")

2 Waarnemen en overdenken ("watching")

3 Analyseren en abstract denken ("thinking")

4 Actief experimenteren ("doing")

Kolb stelt dat mensen een voorkeursstijl hebben, waarmee ze het liefst beginnen en waaraan ze de meeste tijd besteden. Maar het is belangrijk alle fasen van het leerproces te doorlopen, omdat ze essentieel zijn voor effectief leren. Kolb pleit er daarom voor dat je extra aandacht besteedt aan de leeractiviteiten waarin je je minder goed thuis voelt.

Een paar praktische tips, aan de hand van vier leerstijlen die corresponderen met de fasen in het model van Kolb:

1 Doener
Ga een directe ervaring opdoen.
Los een probleem op.
Spring in het diepe met een uitdagende taak.

2 Bezinner
Maak vooraf een plan.
Neem de tijd voor lastige beslissingen.
Neem de tijd om je ervaringen te overdenken.

3 Denker / theoreticus
Zoek goed gestructureerde leermiddelen.
Zoek verbanden met kennis die je al hebt.
Zoek intellectuele uitdagingen.
Bestudeer theoretische concepten, modellen en systemen.

4 Beslisser / pragmaticus
Zoek naar verbanden tussen de leerstof en je werk.
Richt je op praktische zaken.
Zoek iemand die je iets kan demonstreren.

Ga terug