Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken ('solution focussed') is terug te voeren tot Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in de zestiger jaren van vorige eeuw. Het is een even eenvoudige als doeltreffende manier om verandering bij mensen, teams en organisaties te bekomen. De attitude en methodologie focust op de gewenste situatie(in plaats van het probleem), op reeds bereikte successen (en niet op missers en falend optreden), op competenties en mogelijkheden (in plaats van zwakten en beperkingen), op successen (en niet op analyses van het probleem), op stap voor (en niet op de grote sprong).

Sindsdien is het wetenschappelijk gevalideerd en heeft het heel wat toepassingsdomeinen gevonden. Zelf hebben we heel wat masterclasses gevolgd met Belgische en internationale toptalenten.

download hier ons artikel met achgergrond over solution focussed werken en 50 vragen die je direct kan stellen

Ga terug