positieve psychologie : focus op het goede !

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie. De grondleggers van de positieve psychologie, Martin Seligman en Mihaly Csiksentmihalyi gaven aan (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) dat het binnen de positieve psychologie over drie onderwerpen gaat:

  • positieve ervaringen die mensen kunnen hebben, zoals geluk, hoop en liefde
  • positieve eigenschappen, zoals vitaliteit, doorzettingsvermogen en wijsheid
  • positieve instituties oftewel manieren waarop instellingen een positief verschil kunnen maken binnen de maatschappij.

De positieve psychologie ziet zich daarmee als een uitbreiding op de '"traditionele" psychologie, die primair gericht is op het ontdekken en genezen van psychische problemen als depressie, burn-out, enzovoort. Daarnaast zetten ze zich af tegen de humanistische psychologie omdat ze zich louter willen baseren op empirisch wetenschappelijk onderzoek (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).

download hier een artikel uit 2013 die uitvoerig uitlegt wat positieve psychologie is, tesamen met enkele kritische kanttekeningen

Ga terug