Probleemoplossend denken en handelen

Je bent er van overtuigd dat die klacht van jouw klant gegrond is en een valkuil in jouw werking blootlegt? Heeft een van je medewerkers je gewezen op inefficiëntie werkmethodes? Merk je dat iets in de praktijk niet zo loopt zoals je het in je gedachten had? Kortom, je wil de oorzaak van het probleem onderkennen dat je tot permanente oplossingen komt!

Wat mag je verwachten na de opleiding?

Medewerkers ...

  • Je kan een probleem analyseren, oplossen, uitvoeren en controleren
  • Je hebt kennis van de methode om problemen aan te pakken en hebt geen schrik die toe te passen.
  • Je kan de problemen omvormen tot een werkbare oplossing

Doelgroep

Elke medewerker die problemen op een efficiënte manier wenst aan te pakken om tot een doelgericht resultaat te
komen.

Aanpak

Wij passen verschillende technieken toe om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen:

  • Theoretische duidingen van algemeen aanvaarde modellen
  • Voorbeelden vertrekkende vanuit de context van de deelnemers, gekend vanuit de voorbereidende vragenlijsten
  • Individuele reflectiemomenten
  • Praktische oefeningen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers
  • Checklisten : alle deelnemers ontvangen reminders met een samenvatting van de opleiding
  • Groepsgesprekken waarin deelnemers ervaringen uitwisselen
  • Aha-bladen: elke deelnemer wordt gestimuleerd een persoonlijk overzicht van aandachtspunten op te maken tijdens de opleiding