Hier een greep uit onze gerealiseerde projecten
DEXIA INSURANCE BELGIUM: Klantgerichtheid

Het is niet gemakkelijk, meer dan 800 mensen op een enthousiaste manier terug op het zelfde spoor krijgen rond klantgericht werken.  Een uitdaging die DIB (Dexia Insurance Belgium) aanging, samen met onze hulp.
We kozen voor workshops van een halve dag met de sociale stijlen als kapstok. Tijdens de sessies werd er nagedacht over wat klanten van ons verwachten. Na deze basis verdiepten we ons verder in het omgaan met moeilijke klanten en hoe we moeten omgaan met klachten.

DEXIA INSURANCE BELGIUM: Commercieel leertraject

Ons inziens een schoolvoorbeeld van een mooi leertraject:
* een mix van training, coaching, opvolging motivering en
* een mix van interne inspanningen en externe ondersteuning
Het traject start met een duidelijke intake en selectie van de deelnemers, gevolgd door twee dagen opleiding, het stellen van een groeps- en individueel objectief, coaching op afstand door interne coach, opleidings-opvolgingsdag, coaching door interne coach, intern begeleide intervisiemomenten en feestelijk afsluiten van traject per groep. De eerste groepen zijn gepasseerd en de resultaten zijn er!

STAD ANTWERPEN: Efficiënt werken

Elementair begeleidt voor dit departement van het Stad de tweedaagse rond plannen, time management, doelen stellen en probleemoplossen. Na een planningsoefening, waar de deelnemers aan de lijve de mogelijkheden en moeilijkheden rond plannen ondervinden, wisselen we in de namiddag tips & tricks op maat uit. Op dag twee maken we samen de concrete vertaalslag naar de praktijk, met de bijhorende actieplannen en afspraken. Een geslaagd teammoment, met concrete resultaten!

VLAAMSE OVERHEID, DEPARTEMENT FINANCIËN: train the trainer

De werknemers van de Vlaamse overheid introduceerden een tijd geleden een nieuw softwarepakket, met bijhorende nieuwe procedures en afspraken. Wie beter dan de 30 informatica-experten om de nieuwe materie uit te leggen? Meer interactie, vlotter en aantrekkelijker training geven, was de opdracht. Na een gesmaakte opleiding, zetten ze nu hun eerste succesvolle stappen als trainer. En de collega"s? Die zien, horen en smaken het verschil.

STAD ANTWERPEN: Functioneringsgesprekken

De stad Antwerrpen gaat er prat op dat iedereen die als leidinggevende plannings-, functionerings- of waarderingsgesprekken voert, een gedegen opleiding hierrond gevolgd heeft.
Hoofddoelstellingen van deze training :
- deelnemers kennen de regelgeving en de praktische werking rond het voeren van de verschillende gesprekken binnen de stad
- deelnemers hebben een goed zicht op wat van hen gesprekstechnisch verwacht wordt in deze gesprekken
- deelnemers leren van elkaar hoe ze in hun rol als leidinggevende, gefocust rond de waarderingsgesprekken, kunnen groeien.
Sinds maart 08 staat Elementair voor deze opleiding garant. Wij werkten ons in in de regelgeving en zorgden voor een boeiende, interactieve en praktijkgerichte opleiding.

DIEBOLD NV: een jaarplan voor het EMEA-team

Elementair begeleidde het EMEA team van Diebold N.V. in het opstellen van hun jaarlijkse teamplanning. Ze hadden een heleboel vragen: Wie zijn we?, Waarom zijn we een team?, Waar zijn we sterk in?, Wat gaat er mis?, Wat is onze positie binnen het bedrijf?, Waarin ligt de uitdaging voor het komende jaar? en veel meer. Het onderzoek naar antwoorden op deze vragen werd volgens de structuur van een SWOT-analyse gevoerd. Vervolgens werden daaruit concrete actiepunten opgesteld waaraan eigenaarschap en prioriteiten werden toegekend. Het resultaat was een duidelijke leidraad voor het komende jaar met als toetje vernieuwde energie en versterkte groepsgeest binnen het team.

ADECCO: Leiding geven voor regiomanagers

Een ploeg van mensen coachen en begeleiden, zonder dat je hen elke dag bezig ziet. En dot op een zo efficiënt mogelijke manier. Vanuit deze uitgangspunten ontwikkelden we een leertraject met volgende kenmerken:
- Een residentiële opstarttweedaagse en opvolgmomenten
- Evenwicht tussen proces en inhoud
- MBTI als leidraad, met daaraan gelinkt model van situationeel leidinggeven; pijlers van efficiëntie en effectiviteit en de belangrijkste groepsdynamische principes.
D.m.v. voorbereidende elementen (vragenlijst, MBTI) en opvolgingselementen (huiswerk, actiepunten, opvolging via mail en intervisie) werd dit een echt traject dat zijn vruchten in de praktijk afwerpt.

ADMB INTERIM: commercieel leertraject

Seniors en juniors werden bewust samen in dit traject gezet. Vijf dagen met tussentijds werk, gespreid over 2,5 maand maakten het niet vrijblijvend. Kleine groepen (6 personen) zorgden voor heel veel oefenruimte. Camera veroorzaakte soms drempelvrees maar gaf, gekoppeld aan goede feedback, inzicht. Een verkoopsblog stimuleerde het niet loslaten van het geleerde.
Vanuit deze leeromstandigheden, doorliepen we de verschillende elementen van commerciële situaties: ken uw product, sell-o-gram, elevator-speech, prospecteren, netwerken, afspraken maken, intro’s, behoeften peilen, overtuigen, omgaan met bezwaren, afsluiten, behoeften vergroten, klantentypologieën, opvolgen.

CEVORA: omgaan met klagende klanten

Voor Cevora geeft Elementair in heel het Vlaamse land mee vorm aan verscheidene werkbevorderende opleidingstrajecten. Werkzoekenden worden opgeleid tot onthaalbedienden, administratieve krachten in de boekhouding of management assistenten. Elementair leert hen constructief communiceren, klantgericht telefoneren, omgaan met klagende en agressieve klanten en bekijkt met hen hun tijdsbeheer.

In de module omgaan met klagende klanten werken we aan inzicht in klantenpsychologie, leren we hoe je je zelfzeker en assertief opstelt en hoe je een gespannen situatie de-escaleert in plaats van ze te laten ontploffen.

RIO TINTO DIAMONDS: workshop rond MBTI persoonlijkheidsmodel

Rio Tinto Diamonds is een verkoopskantoor van ruwe diamant gevestigd in Antwerpen. Het management is grote fan van het MBTI-persoonlijkheidsmodel en wil dit instrument in de dagdagelijkse praktijk integreren. Eenzelfde taal maakt het makkelijker om verschillen bespreekbaar te maken en ermee rekening te leren houden. Elementair laat de medewerkers op een halve dag kennismaken met het MBTI-instrument, hun persoonlijke profiel en de mogelijkheden op de werkvloer.

ALCATEL LUCENT: Time Management en efficiëntie voor internationale projectleiders

Door deze opleiding sturen internationale projectleiders bij Alcatel Lucent virtuele teams efficiënter aan. De nadruk werd gelegd op hoe de projectleiders eerst zelf en daarna de anderen efficiënter kunnen laten werken in een 24/7 economy across the globe. Wij reikten efficiency skills aan waarbij een combinatie van Time Management en leidinggeven aan bod kwam.

ALCATEL LUCENT : Overtuigend presenteren

Op een overtuigende manier en met flair een gestructureerde presentatie brengen, is het hoofddoel van deze training. Geen saaie powerpoint, maar een echt commercieel verhaal brengen is de uitkomst van deze opleiding. Elk kwartaal krijgen de medewerkers van Alcatel Lucent de mogelijkheid om deel te nemen aan deze cursus.

ERNST & YOUNG: Sociale stijlen voor junior consultants

Hoe kan je de stijl van je klant herkennen? Hoe kan je gepast en correct inspelen op de stijl van je klant? Wat is je eigen sociale stijl en hoe kan je die verbeteren?
Allemaal vragen die een oplossing vonden tijdens de opleiding voor de junior consultants.

RIO TINTO DIAMONDS:Teambuilding

Het bedrijf "Rio Tinto Diamonds" onderging recent een reorganisatie. Zij vroegen ons, na een succesvolle teambuilding vorig jaar, of we hen nu konden helpen dit als één team te verteren. Elementair zette hiervoor een teambuilding op touw waarbij het model van Belbin als rode draad door het programma liep. Belbin introduceerde de term "teamrol" en onderscheidde 9 verschillende rollen die in een team kunnen voorkomen. Tijdens de nabespreking van de oefeningen en in het opstellen van het finale actieplan, hielpen de teamrollen van Belbin om werkpunten te benoemen en met een andere bril naar het team te kijken.

NORBORD: Coaching en motivering bij herstructurering

Elementair heeft bij deze opdracht de medewerkers van Norbord geholpen een gedwongen fusie van twee departementen goed door te komen. De leidinggevenden werden aangestuurd om kennis door te geven en te delen. Maar ook hoe ze met de nieuwe medewerkers op een constructieve manier samen konden werken.

DE LIJN West-Vlaanderen: TimeManagement en efficiënt werken

Voor de medewerkers van De Lijn heeft Elementair een uitgebreid programma verzorgd rond Time Management. Vertrekkende van de resultaten van vooraf ingevulde vragenlijsten met persoonlijke doelen, tot een klassikale opleiding, gevolgd door individuele coachings op de werkvloer met als eindresultaat een finaal persoonlijk actieplan. Dit project werd gespreid over een periode van 4 maanden waarbij een zeer korte opvolging het eindresultaat nog verscherpt heeft!

STAD ANTWERPEN: Integriteit

De stad Antwerpen is de uitdaging aangegaan om haar eigen integriteit in vraag te stellen. Elementair verzorgt in dit traject trainingen rond het zelfstandig oordelen. We ondersteunen medewerkers in het nemen van morele beslissingen. Waar regels en wetten geen uitkomst bieden is het belangrijk om te vertrouwen op je eigen oordeelskracht en daar werken we aan in de trainingen.

VDAB: Projectmatig werken voor IT-medewerkers

In een tweedaagse opleiding gaf Elementair deze IT-medewerkers meer inzicht in projectmatig werken: wat zijn de verschillende fasen van een project? Waar moet je op letten tijdens een project? Wat zijn de spanningsvelden? Hoe moet ik hiermee omgaan? …

DEXIA: Workshop Netwerking

Medewerkers van Dexia kregen tijdens deze twee uur durende workshop inzicht in hun eigen netwerk. Hoe zit een netwerk in elkaar? Hoe kan ik mijn netwerk uitbreiden? Dit alles werd aangereikt in een zeer praktische workshop waarbij een werkboek als handleiding telde.