Projectmatig werken

Een manager of medewerker moet regelmatig onderhandelen. Tijdens externe gesprekken maar ook intern. Hij moet immers veelvuldig overleggen en beraadslagen om bepaalde ideeën of situaties te verkopen. Onderhandelen is meer dan goochelen met ‘wisselgeld’. Op de achtergrond speelt vaak een machtsspel. Dat vereist een passende strategie waar belangen met elkaar verzoend moeten worden.

Wat mag je verwachten na de opleiding?

Medewerkers ...

 • schrijven een projectplan
 • bepalen hun rol in het project en afbaken het werk af
 • managen een project
 • stellen duidelijke mijlpalen van een project vast
 • hanteren handige templates
 • maken een planning op
 • sluiten een project af en evalueren dit

Doelgroep

Mewerkers die projecten leiden of hieraan meewerken

Aanpak

Wij passen verschillende technieken toe om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen:

 • Theoretische duidingen van algemeen aanvaarde modellen
 • Voorbeelden vertrekkende vanuit de context van de deelnemers, gekend vanuit de voorbereidende vragenlijsten
 • Individuele reflectiemomenten
 • Praktische oefeningen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers
 • Checklisten : alle deelnemers ontvangen reminders met een samenvatting van de opleiding
 • Groepsgesprekken waarin deelnemers ervaringen uitwisselen
 • Aha-bladen: elke deelnemer wordt gestimuleerd een persoonlijk overzicht van aandachtspunten op te maken tijdens de opleiding