Slagvaardig vergaderingen bijwonen

Ervaar jij weinig inbreng van medewerkers tijdens vergaderingen? Of zijn de voorstellen ongestructureerd en veel te langdradig? Bereiden zij zich onvoldoende voor? Misschien is hun inbreng steeds negatief van aard? Een constructieve en resultaatgerichte houding tijdens vergaderingen kan je leren.

Wat mag je verwachten na de opleiding?

Medewerkers ...

 • Geven op een gerichte en gestructureerd manier hun mening
 • Variëren hun inbreng tijdens vergaderingen: kritisch, creatief, onderzoekend, informatie verlenen…
 • Nemen persoonlijk voorzitterschap op: bereiden voor, agenderen, letten zelf op vergadertijd…
 • Bekijken agenda’s vooraf, verslagen achteraf, volgen actiepunten op

Doelgroep

Medewerkers die met meer zelfvertrouwen en meer impact vergaderingen willen bijwonen.

Aanpak

Wij passen verschillende technieken toe om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen:

 • Theoretische duidingen van algemeen aanvaarde modellen
 • Voorbeelden vertrekkende vanuit de context van de deelnemers, gekend vanuit de voorbereidende vragenlijsten
 • Individuele reflectiemomenten
 • Praktische oefeningen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers
 • Checklisten : alle deelnemers ontvangen reminders met een samenvatting van de opleiding
 • Groepsgesprekken waarin deelnemers ervaringen uitwisselen
 • Aha-bladen: elke deelnemer wordt gestimuleerd een persoonlijk overzicht van aandachtspunten op te maken tijdens de opleiding