Train the trainer

Hoe kan je ervoor zorgen dat de deelnemers de stof efficiënt tot zich nemen en dat de stof ook daadwerkelijk beklijft? Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw verhaal niet het ene oor in en het andere oor weer uit gaat? Hoe kan je de deelnemers stimuleren zelf te oefenen zonder als een soort politieagent op te moeten treden? Dit zijn allemaal vragen waar tijdens de training uitgebreid op in wordt gegaan.

Wat mag je verwachten na de opleiding?

 

  • Jij kan een uitleg en demonstratie uitwerken en structureren
  • Je hebt de vaardigheid om je goed uit te drukken
  • Je bent in staat om een dynamiek te schappen

Doelgroep

Elke medewerker die in het bedrijf zaken moet doorgeven aan anderen.

Aanpak

Wij passen verschillende technieken toe om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen:

  • Theoretische duidingen van algemeen aanvaarde modellen
  • Voorbeelden vertrekkende vanuit de context van de deelnemers, gekend vanuit de voorbereidende vragenlijsten
  • Individuele reflectiemomenten
  • Praktische oefeningen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers
  • Checklisten : alle deelnemers ontvangen reminders met een samenvatting van de opleiding
  • Groepsgesprekken waarin deelnemers ervaringen uitwisselen
  • Aha-bladen: elke deelnemer wordt gestimuleerd een persoonlijk overzicht van aandachtspunten op te maken tijdens de opleiding