Werkvormen

We passen onze leerinterventie aan wat nodig is. We werken voornamelijk via (een combinatie van) training, coaching en intervisie.

training : gericht op het ontwikkelen van vaardigheden intervisie : de deelnemers ontwikkelen elkaar
coaching : gericht op individuele ontwikkeling teambuilding : focus op teamvraagstukken

I suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail."

(A. Maslow, The Psychology of Science,1966, pag 15)

Training

Trainingen geven is een van de hoofdpijlers van Elementair. We geloven in de kracht van een groep om individuen te ontwikkelen.

Kenmerken van onze aanpak: interactief, dynamisch, waarderend, positief, menselijk, ervaringsgericht praktisch, flexibel en met oog voor resultaat.

Dit uit zich in de verschillende werkvormen tijdens een trainingstraject : intakes vooraf, rollenspelen, brainstorming, cases, ervaringsuitwisseling, energizers, huiswerk achteraf, video-opnames, vragenlijsten, testen, werken in subgroepen …

Coaching

Coachings is een werkvorm die we inzetten in volgende gevallen:

  • Als voorbereiding op of (vaak) als opvolging van een trainingsmoment
  • Wanneer een ontwikkelingsvraag specifiek is
  • Wanneer de werkcontext specifiek is
  • Wanneer het een individuele of persoonlijke ontwikkelingsvraag betreft

Coachings kunnen taak- of procesgericht zijn, of combinatie van beiden. Voorbeelden hiervan : coaching in presentatietechnieken, coaching in time-management, coaching in manier van leidinggeven of salescoaching.

Kenmerken van onze coachingsaanpak : respectvol, waarderend, onderzoekend en uitdagend.

Intervisie

Intervisie of groepscoaching is een werkvorm die beroep doet op de kennis die er reeds is bij de deelnemers. De rol van de begeleider is dus om dit proces mogelijk te maken (vragen stellen, assumpties uitklaren, samenvatten, ...).

Het is als het ware een individueel coachingsproces ingebed in de effeciËntie van een groep.

Teambuilding

Samen erop uit om tot een betere samenwerking te komen … 
Vaak voorkomende thema's zijn: onderlinge samenwerking, communicatie, leidinggeven, teamwerking.

De activiteiten tijdens een teambuilding kunnen alle richtingen uitgaan : sportief, avontuurlijk, creatief, culinair, kunstzinnig, diepzinnig, … We zoeken net die elementen die passen bij uw vraag en uw groep.

De verhouding 'inhoud' en 'ontspanning' verschilt van project tot project met een minimum van 30% inhoudelijke interventies. 

Onze partner Leerevent is de expert om uw vraag hierrond duidelijk te krijgen. ( www.leerevent.be )

Teambuilding

Samen erop uit om tot een betere samenwerking te komen …

Vaak voorkomende thema's zijn: onderlinge samenwerking, communicatie, leidinggeven, teamwerking.

De activiteiten tijdens een teambuilding kunnen alle richtingen uitgaan : sportief, avontuurlijk, creatief, culinair, kunstzinnig, diepzinnig, … We zoeken net die elementen die passen bij uw vraag en uw groep.

De verhouding 'inhoud' en 'ontspanning' verschilt van project tot project en bepaalt u volledig zelf.

Onze partner Leerevent is de expert om uw vraag hierrond duidelijk te krijgen. (www.leerevent.be)