Zelf Management

Zorgen dat ik zelf beter presteer, door de volgende competenties te versterken

Output verhogen

Zelfkennis vergroten


Eigen attitude