Leren =

aandacht voor het menselijk proces

Onze trainingen hebben steeds een praktische inslag, maar we blijven altijd oog hebben voor de interactie tussen de mensen. Datgene wat niet in afspraken en regels is te vatten. Sommige leerdoelen hebben een meer procesgerichte inslag. Op andere momenten is er een duidelijke vraag naar bijkomende vaardigheden. In beide gevallen echter hebben we als trainers oog voor deze complementaire aspecten!
We trainen dus niet met oogkleppen op maar werken naar de vooropgestelde resultaten.

Actief leren door een juiste balans tussen leren van elkaar en van de trainer