Doelgericht

doelgericht

Voor ons heeft elke leeractiviteit een duidelijk doel. Dit doel is

  • vooraf afgebakend, liefst op gedragsniveau
  • overeengekomen
  • en duidelijk voor de deelnemers en de organisatie

Doelstellingen zijn specifiek, waar kan meetbaar, haalbaar en realistisch.
Op basis van een duidelijk doel kan een gepaste leerstrategie gekozen worden en een passend traject ontworpen worden.

Het leren verloopt beter als we een duidelijke focus hebben