Leren =

een doorgedreven voortraject

  • zodat we zicht hebben op de vertreksituatie, de context, de aanwezige kennis, vaardigheid of attitude en doelstelling
  • via intake, vragenlijsten vooraf, observatie,

een duidelijk natraject

  • zodat we de transfer van de opleiding naar de werkvloer mee bewaken
  • in de vorm van opvolging, intervisie, oefenmomenten, leerverslag, blog, film, reminder, teaser, coach the coach, terugkom dagen, telefonische helpdesk, literatuurlijsten …

Leren wordt heel krachtig als we het laten voortkomen uit en aansluiten bij de werksituatie van de deelnemers