Succesvol onderhandelen

Een manager of medewerker moet regelmatig onderhandelen. Tijdens externe gesprekken maar ook intern. Hij moet immers veelvuldig overleggen en beraadslagen om bepaalde ideeën of situaties te verkopen. Onderhandelen is meer dan goochelen met ‘wisselgeld’. Op de achtergrond speelt vaak een machtsspel. Dat vereist een passende strategie waar belangen met elkaar verzoend moeten worden.

Wat mag je verwachten na de opleiding?

Medewerkers ...

 • Hebben oog voor de belangen van de andere partij
 • Zien onderhandelingen als een communicatieproces waarbij gedachten, gevoelens en einddoelen meetellen
 • Kennen hun eigen stijl en kunnen die gepast inzetten
 • Kunnen hun eigen stijl aanpassen aan de andere of de situatie
 • Werken naar win-win oplossingen
 • Stellen een persoonlijk actieplan op

Doelgroep

Managers of medewerkers die moeten onderhandelen

Aanpak

Wij passen verschillende technieken toe om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen:

 • Theoretische duidingen van algemeen aanvaarde modellen
 • Voorbeelden vertrekkende vanuit de context van de deelnemers, gekend vanuit de voorbereidende vragenlijsten
 • Individuele reflectiemomenten
 • Praktische oefeningen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers
 • Checklisten : alle deelnemers ontvangen reminders met een samenvatting van de opleiding
 • Groepsgesprekken waarin deelnemers ervaringen uitwisselen
 • Aha-bladen: elke deelnemer wordt gestimuleerd een persoonlijk overzicht van aandachtspunten op te maken tijdens de opleiding

Nog niet beschikbaar.