Vergaderverslagen maken

Plots gebombardeerd tot ‘secretaris’ van de vergadering… en nu? Je moet geregeld vergaderverslagen maken en je zou dat liever efficiënter aanpakken want nu kost je dat veel tijd? Hoe maak je een vergaderverslag dat lang genoeg is om verder te kunnen en kort genoeg om het schrijven nog leuk te vinden?

Wat mag je verwachten na de opleiding?

Medewerkers ...

 • Weten wat er van een notulist wordt verwacht
 • Kunnen op de juiste manier tijdens een vergadering nota’s nemen
 • Hebben de vaardigheid om – waar mogelijk - tijdens de vergadering zelf de inhoud en/of exacte formulering van genomen beslissingen af te checken
 • Kunnen aan de hand van hun vergadernota’s een correct en doelgericht verslag opstellen

Doelgroep

Medewerkers die regelmatig vergaderverslagen moeten schrijven en/of als ‘secretaris’ optreden tijdens vergaderingen.

Aanpak

Wij passen verschillende technieken toe om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen:

 • Theoretische duidingen van algemeen aanvaarde modellen
 • Voorbeelden vertrekkende vanuit de context van de deelnemers, gekend vanuit de voorbereidende vragenlijsten
 • Individuele reflectiemomenten
 • Praktische oefeningen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers
 • Checklisten : alle deelnemers ontvangen reminders met een samenvatting van de opleiding
 • Groepsgesprekken waarin deelnemers ervaringen uitwisselen
 • Aha-bladen: elke deelnemer wordt gestimuleerd een persoonlijk overzicht van aandachtspunten op te maken tijdens de opleiding